Mijn favorieten

Extra maatregelen nodig om fosfaatproductie te beperken

Staatssecretaris Van Dam heeft vandaag de Tweede kamer geïnformeerd over de definitieve cijfers van de fosfaatproductie door de veehouderij. Het CBS heeft berekend dat in 2015 een overschrijding van het fosfaatproductieplafond heeft plaatsgevonden met 7,2 miljoen kilogram.

Dat is meer dan het dubbele van wat eerder was geprognosticeerd (3,4 miljoen kilogram). De grootste stijging komt voor rekening van de melkveehouderij. De overschrijding zal dan ook gevolgen hebben voor de invulling van het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij.

De hoeveelheid fosfaatrechten dat wordt afgeroomd zal verhoogd moeten worden om weer binnen het nationale fosfaatplafond te komen. Op dit moment kan dit nog niet worden gekwantificeerd.

Ook de pluimveehouderij en varkenshouderij hebben hun sectorplafonds overschreden. Dit betekent dat nadere maatregelen om ook in deze sectoren de fosfaatproductie te beperken volgens de staatssecretaris onvermijdelijk zijn.

Na de zomer zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd, dan zal ook het wetsvoorstel fosfaatrechten aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

bron:nvm

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring